Tuesday, December 18, 2012

Micro Expressions Training Videos Product Review


New Vision’s Center of Body Language is offering a micro expression online training entitled Micro Expressions Training Videos (METV) and is seeking to find its niche based on videos rather than photos. This in-depth review covers the high and low points of this product and gives an insight as whether or not this product is for you.

Friday, December 14, 2012

Tuesday, May 29, 2012

O Rozpoznávaní Falošného Ospravedlnenia

V tejto štúdii sa zaoberáme schopnosťou Rozpoznať Falošné Ospravedlnenie, pričom vychádzame z analýzy výpovede, so zreteľom na všeobecnú prístupnosť a zrozumiteľnosť. Sústredíme sa na efektívne využitie základných zložiek analýzy výpovede, aby sme v pomerne krátkom čase docenili význam pravdivého a úprimného ospravedlnenia.

Preložila Michaela