Tuesday, May 29, 2012

O Rozpoznávaní Falošného Ospravedlnenia

V tejto štúdii sa zaoberáme schopnosťou Rozpoznať Falošné Ospravedlnenie, pričom vychádzame z analýzy výpovede, so zreteľom na všeobecnú prístupnosť a zrozumiteľnosť. Sústredíme sa na efektívne využitie základných zložiek analýzy výpovede, aby sme v pomerne krátkom čase docenili význam pravdivého a úprimného ospravedlnenia.

Preložila Michaela